Uważamy, że przedmioty powinny nam służyć długo. Mają być trwałe, wytrzymałe i solidne. Dlatego dbamy o wysoką jakość materiałów, których używamy i przykładamy ogromną wagę do sposobu wykonania naszych produktów. Taki sposób pracy pozwala nam zaoferować Ci wieloletnią gwarancję na wszystko sygnowane marką Fumo Design. Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące gwarancji.

I. Kto jest gwarantem?

Gwarantem jest firma Fumo Design Małgorzata Rękiewicz z siedzibą pod adresem 62-020 Jasin, ul. Żonkilowa 23/2, wpisana do CEIDG.

II. Okres gwarancji

Gwarancja obowiązuje przez okres 7 lat od daty zakupu. Datę tę znajdziesz na dowodzie zakupu.

Podstawą do roszczeń gwarancyjnych jest przedstawienie dowodu zakupu.

III. Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja obejmuje ujawnione w okresie jej trwania wady materiałów i wykonania produktów firmy Fumo Design.

IV. Czego nie obejmuje gwarancja?

Reklamacji nie podlegają:

  • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku użycia nieodpowiednich metod i środków czyszczących oraz konserwujących,
  • wady wynikające z niewłaściwego przechowywania produktu,
  • wady wynikające z naturalnego zużycia zastosowanych w produkcie materiałów,
  • wszelkie uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne,
  • zalania wodą i innymi cieczami,
  • szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta,
  • widoczne na drewnie różnice wyglądu i odcieni, miejscowe zadrapania, blizny, nakłucia owadów, sęki, które są charakterystyczne dla naturalnego materiału jakim jest drewno,
  • szkody powstałe w skutek napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych wykonanych przez osoby inne niż producent Fumo Design,
  • szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych.

V. Jak zgłosić reklamację?

Najszybciej skontaktujesz się z nami pisząc na adres e-mail: kontakt@fumodesign.pl.

W zgłoszeniu przedstaw przedmiot reklamacji, opisz możliwie dokładnie ujawnione wady. Zdjęcia też będą pomocne. Koniecznie załącz skan dowodu zakupu (jest podstawą roszczeń gwarancyjnych).

Maksymalnie w ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Twojego roszczenia. Jeśli uznamy Twoje roszczenie gwarancyjne, będziesz mieć 14 dni na przesłanie do nas reklamowanego przedmiotu. Pamiętaj, żeby dobrze zabezpieczyć przedmiot na czas transportu.

VI. Co zrobimy w ramach niniejszej gwarancji?

Jeśli uznamy Twoje roszczenie gwarancyjne, to naprawimy dany produkt lub wymienimy go na nowy, wolny od wad. Wymienione części lub produkt staną się własności Fumo Design. W przypadku kiedy dany produkt nie jest już dostępny w sprzedaży lub materiały do naprawy nie są dostępne, wymienimy go na inny z rozliczeniem środków lub zwrócimy jego wartość.

Jeśli produkt będzie wymagał długiej naprawy po poważnej usterce (powyżej 21 dni) lub zostanie wymieniony na nowy, to okres gwarancji liczy się od nowa od momentu otrzymania przez Ciebie produktu wolnego od wad. Jeśli natomiast odesłany do nas produkt nie wymaga skomplikowanych napraw, okres gwarancyjny wydłuża się o czas, przez który usuwamy uszkodzenia (do 21 dni).

VII. Kto pokrywa koszty przesyłek?

Fumo Design pokrywa koszty transportu naprawionego lub nowego produktu wolnego do wad.

Ty przesyłasz reklamowany produkt do naprawy na koszt własny.

VIII. Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZAPRASZAMY

Rozgość się i znajdź coś dla siebie!

Dzięki naszej pasji i codziennej ciężkiej pracy własnych rąk możemy zaproponować Ci piękne, niebanalne i trwałe przedmioty. Dzięki nim Twoje wnętrze będzie jedyne w swoim rodzaju.