Jeśli jesteś Konsumentem lub przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mail).

Nasze dane do kontaktu: Fumo Design Małgorzata Rękiewicz, 62-020 Jasin, ul. Żonkilowa 23/2.

Adres e-mali: kontakt@fumodesign.pl

Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odeślij nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślesz nam rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Będziesz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztu zwrotu rzeczy, która z uwagi na swój charakter nie będzie mogła być odesłana w zwykły sposób pocztą, wynosi maksymalnie około 140 PLN.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Fumo Design Małgorzata Rękiewicz, 62-020 Jasin, ul. Żonkilowa 23/2

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*……..…………następujących rzeczy*……………………

Imię i nazwisko, adres konsumenta* ………………… Podpis*…………………… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

*uzupełnić